Contact Us

Internal Auditing Unit
E-mail: ia@iau.edu.sa
Tel: 33160-35011


Mansour Saleh Al Bukhaiti
Director
Email: malbakhiti@iau.edu.sa
Tel: 33145


Hamad Mishal Al Nuaim
Auditor
Email: hmalnaim@iau.edu.sa
Tel: 33152


Abdulmihsen Hamad Al Hamad
Auditor
Email: ahAlhamad@iau.edu.sa
Tel: 33147


Waleed Khalaf Al Mutairi
Auditor
Email: wkalmutairi@iau.edu.sa
Tel: 33154


Ahmed Abdullah Al Nafea
Administrative Controller
Email: aalnafea@iau.edu.sa
Tel: 30845


Sadeq Abdulhameed Almarhoon
Secretary of the Director of the Internal Audit Management
Tel:33160

Alia Ali Alamri
Follow-Up Officer
Tel: 35011 

Maha Abudullah AL Ajaln
Auditor
Tel: 32962‏

Attaf Saad Alsuria
Auditor
Email: asalsuria@iau.edu.sa
Tel: 32428‏


Reem Khalil ALobaid
Administrative Controller
Email: rkalobaid@iau.edu.sa
Tel: 33146

Published on: 05 April 2018
Last update on: 18 October 2021